Dyrekcja
Dyrektor: Tadeusz Baran
Wicedyrektor: Wiesław Brud
Wicedyrektor: Jacek Fejdasz
Poprawny xHTML 4.01Poprawny CSS 2.1