Konkurs - Bóbr

"Bóbr" to nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zasady konkursu są podobne do zasad bardzo popularnego w szkołach konkursu matematycznego "Kangur" (w konkursie "Kangur" bierze udział w Polsce blisko 400 tys. uczniów).

Konkurs "Bóbr" obejmuje swoim zasięgiem uczniów we wszystkich typach szkół i jest już organizowany w wielu krajach.

www.bobr.edu.pl

Osiągnięcia naszych Uczniów:
Konkurs ten był bardzo popularny w wśród uczniów naszej szkoły, którzy chętnie brali w nim udział. Najlepsi z nich to:
Krystian Opar klasa 4T zdobył: 86 pkt
Patryk Fok klasa 4Y zdobył: 77 pkt
Tomasz Hajduk klasa 4T zdobył: 76 pkt
Kamil Godzień klasa 2T zdobył 72 pkt

Poprawny xHTML 4.01Poprawny CSS 2.1