O szkole

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu
ul. Kilińskiego 10
37-700 Przemyśl
tel. (016) 678 30 01, (016) 678 31 01
e-mail: zseio@um.przemysl.pl

Poprawny xHTML 4.01Poprawny CSS 2.1