Przetargi

Zapylanie cenowe - pracownie

OBRAZ

Zapylanie cenowe ZSEiO.I.26.2.1.2017 z dnia 31.10.2017

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 2b

Załącznik nr 3

Oświadczenie


Zawiadomienie o wyborze wykonawcy do zapytania cenowego

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy do zapytania cenowego


2017-04-12

Nabór partnera do realizacji projektu o nazwie ,,W Przemyślu kształcimy zawodowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, DZIAŁANIE 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

- ogłoszenie o naborze

- załącznik

Poprawny xHTML 4.01Poprawny CSS 2.1