Przetargi

2017-04-12

Nabór partnera do realizacji projektu o nazwie ,,W Przemyślu kształcimy zawodowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, DZIAŁANIE 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

- ogłoszenie o naborze

- załącznik

Poprawny xHTML 4.01Poprawny CSS 2.1