Publikacje - mgr Jacek Bazak

Klęski elementarne w dziejach Radymna i okolic w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku, Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia tom XVII 2008, Jarosław 2008, s. 7 - 29

Klęski elementarne i zniszczenia wojenne w dziejach "ziemi lubaczowskiej" w XVII wieku, Rocznik Lubaczowski, tom XIII - XIV , 2004 - 2006, Lubaczów - Łańcut 2008, s. 21 - 45

Klęski elementarne w życiu Jarosławia i okolic w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku, Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, tom XV, 2002 - 2004, Jarosław 2004, s. 47 - 70

Klęski elementarne w dziejach Pruchnika i okolic w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku, Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, tom XVI, 2005, Jarosław 2006, s. 25 - 34

Wspomnienia Kasi Kolasy jako przyczynek do opisu najazdu tatarskiego podczas wojny polsko - tureckiej w 1672 roku, Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, tom XVI, 2005, Jarosław 2004, s. 35 - 47

Publikacje - mgr Joanna Hrynkiewicz

Szewcy przemyscy w świetle organizacji cechowej (XVI-XVIII w.), [w:] ,,Rocznik Przemyski", t.XLIII, 2007, z.4, Historia, s.33-50.

Przemyskie testamenty i inwentarze poœmiertne (XVI-XVIII w.), [w:] ,,Rocznik Przemyski", t.XLIV, 2008, z.4, Historia, s.19-26.

Moda staropolska w XVI i XVII w., [w:] ,,Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Nr 11/2006, Przemyśl 2007, s.55-58.

Przemyskie zabytki cechowe z minionych wieków., [w:] ,,Nasz Przemyśl", Nr 1 (135), styczeń 2016, s. 16-17.

Przemyśl w latach 1990-1999, [w:] ,,Nasz Przemyśl", Nr 2 (136), luty 2016, s. 30-31.

Ceremoniał pogrzebowy w Przemyślu w XVI-XVIII w., [w:] ,,Nasz Przemyśl", Nr 4 (138), kwiecień 2016, s.10-11.

Poprawny xHTML 4.01Poprawny CSS 2.1